Zakoni i prava potrošača u Međimurju

Ova stranica pruža sveobuhvatne informacije o zakonima i pravima potrošača u Međimurju, osiguravajući da ste uvijek informirani i zaštićeni.

Vaša Prava, Naša Misija

Pridružite nam se

Postanite član udruge i aktivno sudjelujte u zaštiti svojih potrošačkih prava.

Ukratko o udruzi Međimurski potrošač...

Udruga za zaštitu potrošača Međimurski potrošač posvećena je edukaciji i zaštiti prava potrošača u Međimurju.

Naša misija je osigurati da svaki potrošač bude informiran i zaštićen od nepoštenih poslovnih praksi.

Dokumentacija Zakona

Ovdje možete pronaći sve relevantne zakone koji se odnose na zaštitu potrošača u Međimurju.

Opći Zakon o zaštiti potrošača

Opći zakon o zaštiti potrošača pruža osnovne smjernice i pravila koja štite prava potrošača.
Ovaj zakon obuhvaća sve aspekte potrošačkih prava, od reklamacija do povrata proizvoda.

Zakon o trgovini

Zakon o trgovini regulira odnose između trgovaca i potrošača, osiguravajući fer i transparentne poslovne prakse.

Zakon pročitajte OVDJE

Zakon o elektroničkoj trgovini (web shop)

Zakon o elektroničkoj trgovini postavlja pravila za online kupovinu, uključujući sigurnost podataka i prava potrošača prilikom online transakcija.

Zakon pročitajte OVDJE

Zakon o zaštiti osobnih podataka

Ovaj zakon osigurava zaštitu osobnih podataka potrošača, regulirajući način na koji se podaci prikupljaju, obrađuju i pohranjuju.

Zakon pročitajte OVDJE

Zakon o reklamacijama

Zakon o reklamacijama omogućuje potrošačima da podnesu pritužbe i zahtjeve za povrat ili zamjenu proizvoda koji nisu u skladu s očekivanjima ili specifikacijama.

Reklamacija robe s nedostatkom

S reklamacijom se obraćate prodavatelju koji, ovisno o vašem zahtjevu, mora zamijeniti robu, otkloniti nedostatak na robi  ili sniziti cijenu robe odnosno, ako su ispunjene zakonske pretpostavke, vratiti vam novac

Odgovornost za materijalne nedostatke postoji u slučaju nedostatka bilo koje vrste robe.

Podnošenje pisanog prigovora

Trgovci su vam dužni omogućiti podnošenje pisanih prigovora u slučaju materijalnog nedostatka na robi u svojim poslovnim prostorijama, putem pošte ili elektroničke pošte.
Obrazac za pisani prigovor možete preuzeti sa stranica zaštite potrošača Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja

Zaštita potrošača

Na zaprimljene prigovore trgovci moraju potrošaču odgovoriti najkasnije u roku od 15 dana od dana kada su zaprimili Vaš prigovor. Ako vam trgovac ne odgovori u zakonskom roku ili ako i nakon zaprimljenog odgovora smatrate da su Vaša prava povrijeđena, za zaštitu svojih prava obratite se Državnom inspektoratu, a uz prijavu trebate priložiti sljedeće podatke:

  • ime, prezime i adresu potrošača
  • podatke o trgovcu za kojeg se tvrdi da je povrijedio pojedinačno pravo potrošača te navođenje činjenica koje ukazuju na povredu pojedinačnog prava potrošača
  • odgovor trgovca na pisani prigovor i/ili reklamaciju potrošača odnosno pisani prigovor i/ili reklamaciju podnesenu trgovcu ako trgovac nije odgovorio u propisanom roku
  • datum i potpis potrošača odnosno njegova punomoćnika.

Rok za obavijest trgovcu

Ako uočite kvar ili nedostatak na robi, da biste ostvarili pravo na pozivanje na odgovornost za materijalne nedostatke, trgovca morate obavijestiti u roku od dva mjeseca od dana kada ste otkrili nedostatak.

Trgovac odgovara za materijalne nedostatke koji se pojave u roku od dvije godine od predaje robe.

Kod prodaje rabljenih stvari može se ugovoriti da trgovac odgovara za materijalne nedostatke robe godinu dana, umjesto dvije godine.

Popravak stvari, zamjena stvari ili sniženje cijene

U slučaju kada roba koju ste kupili ima nedostatak, a vi ste o tome na vrijeme izvijestili trgovca, možete, po svom izboru, tražiti popravak stvari, zamjenu stvari ili sniženje cijene. Ako ste zatražili popravak stvari ili zamjenu stvari a to nije moguće ili nije omogućeno u razumnom roku, možete zahtijevati sniženje cijene stvari ili povrat novca (raskid ugovora).

Povrat novca (raskid ugovora)

Da bi imali pravo na raskid ugovora i povrat plaćenog iznosa, morate trgovcu najprije dati primjereni rok za ispunjenje ugovora – rok za isporuku robe bez nedostatka ili za popravak robe. Samo iznimno možete raskinuti ugovor bez da ste prethodno dali trgovcu naknadni primjereni rok za ispunjenje ugovora i to ako:

  • vam je trgovac nakon obavijesti o nedostacima priopćio da neće ispuniti ugovor ili
  • iz okolnosti konkretnog slučaja očito proizlazi da trgovac neće moći ispuniti ugovor ni u naknadnom roku ili
  • zbog zakašnjenja trgovca ne možete ostvariti svrhu radi koje ste sklopili ugovor.

Tek nakon isteka primjerenog roka za ispunjenje ugovora, ako trgovac ne isporuči robu bez nedostatka ili robu ne popravi, možete raskinuti ugovor i tražiti povrat uplaćenog iznosa i u zahtjevu trgovcu dati primjeren rok za ispunjenje vašeg zahtjeva.

Zahtjev za povrat novca zajedno s rokom povrata trgovcu uputite pisanim putem, kako biste se mogli pozvati na svoj dopis u mogućem kasnijem postupku ako trgovac odbije vaš opravdani zahtjev.

Iako zakonom nije propisano da je uz reklamaciju obvezno priložiti i račun, za sigurnije ostvarenje vaših potrošačkih prava uputno je da robu s nedostatkom reklamirate s računom jer ćete tako dokazati da ste robu kupili od određenog trgovca, a tako ćete i dokazati da ste robu reklamirali u propisanom roku.

Dokazivanje nedostataka

U slučaju da se nedostatak na robi ustanovi u roku od godine dana od preuzimanja kupljene robe, smatra se da je takav nedostatak postojao već pri samoj kupnji, a ako trgovac smatra da nedostatak u tom trenutku nije postojao, troškove vještačenja predujmljuje trgovac, a konačno ih snosi trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Ako je od dana predaje robe proteklo više od godine dana, a trgovac ne prizna postojanje nedostatka na robi, to će se dokazivati vještačenjem koje plaća trgovac ili potrošač, ovisno o rezultatu vještačenja.

Informacije i prijave

Putem besplatnog potrošačkog telefona 0800/414-414 možete dobiti opće informacije o potrošačkim pravima. Vaši upiti se zaprimaju ponedjeljkom, srijedom i petkom od 10 do 14 sati.

Informacije o pravima potrošača možete zatražiti i putem adrese e-pošte: prava potrosaca@mingor.hr.

Ako želite podnijeti prijavu Državnom inspektoratu, to možete učiniti putem obrasca Podnošenje prijava, ili osobno ili poštom na adresu: Državni inspektorat, Šubićeva 29, 10 000 Zagreb.

 

Zakon pročitajte OVDJE

Zakon o sigurnosti proizvoda

Ovaj zakon postavlja standarde sigurnosti za proizvode koji se prodaju na tržištu, osiguravajući da su svi proizvodi sigurni za upotrebu.

Zakon pročitajte OVDJE