O udruzi

Detalji udruge

Registarski broj -

20000734

Naziv -

UDRUGA ZA ZAŠTITU POTROŠAČA "MEĐIMURSKI POTROŠAČ"

Sjedište -

Ulica Aleksandra Schulteissa 19, Čakovec

Statut usklađen sa Zakonom o udrugama (NN 74/14, 70/17 i 98/19) -

Da

Status -

Aktivna

OIB -

04477411460

Skraćeni naziv -

UDRUGA "MEĐIMURSKI POTROŠAČ"

Datum upisa -

17.02.2004

Datum osnivačke skupštine -

03.12.2003

Skupštine udruge

13.05.2022

Redovna skupština

17.03.2021

Izborna skupština

Statut udruge

Ovlaštena osoba za zastupanje

Zlatko Polišanski

Naš cilj

informiranje i edukacija potrošača te promicanje, razvitak i unapređenje zaštite potrošača; proširenje i produbljivanje suradnje s istovrsnim i sličnim udrugama u zemlji i inozemstvu; iskorjenjivanje siromaštva; dostizanje socijalne pravednosti i poštivanje ljudskih pava i dostojanstva ljudske osobe i obitelji; izgradnja socijalnog, tržišnog i ekološki održivog gospodarstva; dostizanje zakonski uređene i djelatne zaštite čovjekova okoliša; jačanje suradnje sa srodnim organizacijama u Hrvatskoj i izvan nje; njegovanje zajedničkog duha i vrijednosti stvaralaštva i kulture,humanosti, snošljivosti, međusobnog poštivanja te suradnje i prijateljstva među ljudima neovisno o njihovoj političkoj, etničkoj i vjerskoj pripadnosti i svjetonazoru.

Djelatnosti s kojima se ostvaruju ciljevi

priprema, realizacija i promicanje projekata na području zaštite potrošača; organiziranje i realizacija radionica radi ostvarivanja ciljeva Udruge; nakladnička djelatnost: izdavanje tiskanih i elektroničkih publikacija samostalno ili u suradnji s drugim institucijama i organizacijama sukladno zakonu; formiranje tematskih foruma na internetu; predlaganje izmjena i dopuna zakonskih akata iz djelokruga zaštite potrošača; sudjelovanje u humanitarnim, ekološkim i drugim akcijama.

Gospodarske djelatnosti

organizacija konferencija, seminara, predavanja, radionica, treninga, javnih rasprava, manifestacija, studijskih putovanja; informiranje, savjetovanje, izobrazba, mentorstvo; izdavaštvo u skladu s posebnim propisima; informacijsko komunikacijske, edukacijske, konzultantske i marketinške usluge.

Područja djelovanja

Sukladno ciljevima, Udruga djeluje na području ljudskih prava.